ARBO; werken op hoogte

Wat zegt de geldende wet- en regelgeving?

Werken op hoogte komt voor bij veel beroepen. Zoals bijvoorbeeld bij bouwvakkers en schilders, maar ook bij elektriciens en dakdekkers. Het werken op hoogte brengt logischerwijs ook risico’s met zich mee.

In Nederland is er daarom wet- en regelgeving opgesteld om deze risico’s te beperken en veilig werken op hoogte te waarborgen. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste aspecten van veilig werken op hoogte volgens de Nederlandse arbowetgeving.

ARBO

Voordat we dieper ingaan op de voorschriften rondom het werken op hoogte, geven we eerst meer informatie over wat de ARBO precies is en inhoud.

ARBO is een afkorting van “Arbeidsomstandigheden” en heeft betrekking op alle omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht. Arbeidsomstandigheden omvatten alle factoren die invloed hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers tijdens het werk.

De Arbowetgeving regelt de arbeidsomstandigheden in Nederland en stelt eisen aan werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Het doel van de arbo is om arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ongevallen te voorkomen en te verminderen.

Wet- en regelgeving werken op hoogte

De Nederlandse arbowetgeving schrijft voor dat werkgevers verplicht zijn om een veilige werkomgeving te creëren voor hun werknemers. Dit geldt ook voor werken op hoogte. Werknemers moeten zo goed mogelijk worden beschermd tegen valgevaar en andere risico’s die werken op hoogte met zich meebrengen. De wetgeving verplicht werkgevers om maatregelen te nemen om valgevaar te voorkomen en te beperken. Daarnaast moeten werknemers goed geïnstrueerd zijn over de risico’s en de veiligheidsmaatregelen.

Risico's van werken op hoogte

Werknemers die op hoogte werken, lopen een verhoogd risico op vallen en andere ongelukken. De gevolgen van een val van hoogte kunnen ernstig zijn, variërend van letsel tot zelfs de dood. Daarom is het van groot belang om veiligheidsmaatregelen te nemen en te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Veiligheidsmaatregelen

Om werken op hoogte veilig te maken, zijn er verschillende maatregelen die werkgevers kunnen nemen. Een veelvoorkomende maatregel is het gebruik van valbeveiliging, zoals een harnas en lijn of een veiligheidsnet. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van steigers, ladders en hoogwerkers om veilig op hoogte te werken. Het is belangrijk dat deze middelen goed worden onderhouden en regelmatig worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze veilig blijven.

Veiligheidsmaatregelen

Naast het nemen van maatregelen, is het ook belangrijk om werknemers goed te instrueren en te trainen. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de risico’s van werken op hoogte en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te beperken. Daarnaast moeten werknemers weten hoe ze de veiligheidsmiddelen moeten gebruiken en onderhouden.

Wijngaarden VeiligGoed biedt ondersteuning bij het geven van deze trainingen. Voor meer informatie daarover verwijzen we u graag door naar de pagina’s ‘Trainingen’ en ‘Voorlichtingsposters’.

Toezicht en inspectie

Het is belangrijk dat er toezicht wordt gehouden op werknemers die op hoogte werken. Werkgevers moeten erop toezien dat werknemers de veiligheidsmaatregelen gebruiken en deze goed onderhouden. Daarnaast moeten werknemers regelmatig worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat ze veilig werken.

Soorten valbeveiliging

Om te voldoen aan de ARBO-wetgeving dienen er, zoals eerder al beschreven, verschillende veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Onder meer het gebruik van solide valbeveiligingen. Er zijn verschillende soorten valbeveiliging beschikbaar voor gebruik op de werkvloer. We lichten er een aantal uit:

  • Valstopapparaten;
  • Valbeveiligingssystemen;
  • Veiligheidsnetten;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Valstopapparaten

Valstopapparaten is één van de meest voorkomende valbeveiliging. Een valstopapparaat wordt gebruikt om werknemers te beschermen tegen vallen van hoogte. Deze apparaten worden meestal bevestigd aan een harnas en zijn ontworpen om de beweging van de werknemer te stoppen wanneer deze een val maakt. Het apparaat werkt door de snelheid van de val te vertragen en een ankerpunt te bieden om de werknemer veilig te laten landen.

Valbeveiligingssystemen

Valbeveiligingssystemen zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen vallen van hoogte door een veiligheidszone te creëren rondom het gebied waar de werknemer werkt. Deze systemen bestaan uit ankerpunten, levenslijnen en harnassen, en zijn ideaal voor werknemers die langere tijd op hoogte werken, zoals bij dakwerkzaamheden.

Veiligheidsnetten

Veiligheidsnetten vangen de werknemer op als deze valt. Veiligheidsnetten zijn ideaal voor werkzaamheden op hoogte waarbij werknemers zich over een groter gebied bewegen en waar het gebruik van andere valbeveiligingsapparatuur niet praktisch is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn bedoeld om werknemers te beschermen tegen gevaren op de werkvloer, waaronder valgevaar. Harnassen, helmen, veiligheidsschoenen en handschoenen zijn enkele van de persoonlijke beschermingsmiddelen die kunnen worden gebruikt om werknemers te beschermen tegen valgevaar.

Wijngaarden VeiligGoed; leverancier van PBM

Wijngaarden VeiligGoed is één van de grootste leveranciers op het gebied van PBM in Nederland. Wij hebben alle producten in huis om veilig op hoogte te werken. Maar we bieden meer dan dat; we hebben kennis van zaken en weten precies welke producten u in welke situatie nodig heeft. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe om te gaan met de ARBO-richtlijnen op de werkvloer.

Inhoudsopgave

Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl