MVO

VeiligGoed vindt het belangrijk om een zichtbare bijdrage te leveren aan een circulaire economie. We weten dat we zuinig moeten zijn op de aarde en dragen daarom bij aan een duurzamere wereld.

Rentmeesterschap is één van de pijlers van onze strategie. Vanouds leveren wij kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levensduur. De aandacht voor duurzaamheid heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, waarbij er ook steeds meer aandacht komt voor circulariteit: het behouden van de waarde van grondstoffen in de keten.

Onze pijlers

Duurzame selectie

Verantwoorde productie

Circulaire businessmodellen

Meetbaar resultaat

VeiligGoed kiest voor een proactieve aanpak. Als ketenregisseur zijn we op de hoogte van de mogelijkheden in de markt: van fabrikanten van grondstoffen tot en met de inzameling en recycling adviseren we u graag over de mogelijkheden en keuzes. We staan voor een eerlijke aanpak en meetbaar resultaat. We gaan graag in gesprek over uw doelstellingen op het gebied van duurzaamheid; op basis daarvan doorlopen we vervolgens een aantal stappen:

Harde werkers moeten veilig en comfortabel hun werk kunnen doen. Vandaar blijven de aspecten veiligheid en comfort altijd centraal staan, ook als het gaat om duurzaamheid.

Duurzame selectie
Duurzaamheid begint bij de selectie van het product. Hier maken wij positieve impact op 3 onderdelen:

 • Keuze voor kwaliteit: een product wat past bij de werkzaamheden die met het product worden uitgevoerd heeft een positieve invloed op de levensduur. Zo kan onnodige vervanging worden voorkomen.
 • Duurzamer grondstoffen zoals bio-katoen, lyocell en recycled PET zorgen voor minder impact van de grondstoffen van het nieuwe product. Wij werken samen met verschillende fabrikanten van grondstoffen en kleding, zodat we u kunnen informeren over de actuele mogelijkheden.
 • Design for recycling: de keuzes van grondstoffen, kleuren en productiemethoden hebben invloed op de mate waarin het product kan worden gerecycled aan het einde van de levensduur. Wij adviseren welke keuzes duurzaamheid bevorderen.

 

Verantwoorde productie
De zorg voor onze omgeving gaat ook om de zorg voor mensen. Drie pijlers staan centraal in de aandacht voor onze naaste:

 • Sociaal verantwoord produceren is een minimale standaard in onze bedrijfsvoering. Alle leveranciers ondertekenen onze code of conduct. Daarnaast zijn onze leveranciers verbonden aan certificering zoals Fair Wear foundation
 • Transparantie is een belangrijke factor in duurzaam ondernemen. Dat betekent transparantie in de gehele keten, van grondstof tot eindproduct.
 • Verbetering van goede arbeidsomstandigheden. We dagen onze leveranciers uit hoe we de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. We vertellen u graag hoe we dat in de praktijk doen.

 

Duurzaam gebruik
We kunnen veel impact maken door verspilling te voorkomen. Drie acties zorgen ervoor dat wij en onze klanten zuinig met de producten omgaan:

 • Inzicht in gebruik: door gebruik te maken van PRO-account geven we inzicht in het gebruik van kleding per medewerker. We bieden mogelijkheden om het onnodig vervangen van producten te voorkomen en stimuleren zo een langere levensduur.
 • Industrieel reinigen: maak gebruik van industrieel wassen, met volledig inzicht binnen PRO-account. Dit geeft inzicht in het gebruik en de levensduur van kleding. Wanneer bepaalde producten niet worden gebruikt kan dit worden gesignaleerd en kunnen de producten opnieuw worden ingezet voor andere medewerkers.
 • Duurzaam reinigen & geschikt voor reparatie: nieuwe wasmethoden geven de mogelijkheid om kleding te reinigen met een minimale milieu impact, waarbij ook de levensduur van de kleding niet negatief wordt beïnvloed. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Circulaire businessmodellen
De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vragen om een creatieve aanpak. Met nieuwe circulaire businessmodellen kunnen we samen met klanten en leveranciers impact realiseren. Daarbij is de focus:

 • het voorkomen van onnodig gebruik
 • het optimaliseren van het gebruik van de kleding die in omloop is
 • levensduur verlenging.

 

Behoud grondstoffen
Door inzameling aan het einde van de levensduur kan de waarde van grondstoffen zoveel mogelijk worden behouden. We werken samen met marktpartijen op het gebied van recycling van textiel, plastics en schoeisel en faciliteren het inzamelen

 

Meetbaar resultaat
Bij alle keuzes op het gebied van duurzaamheid streven we naar het meetbaar maken van het resultaat. Zo is steeds meer informatie over de duurzaamheid van producten te vinden binnen PRO-account. Door de impact van de producten per medewerker en periode meetbaar te maken, zijn de resultaten op het gebied van duurzaamheid concreet. Deze kunt u gebruiken als input voor uw MVO rapportages.

Meer weten?

Bel Patrick Verheij voor meer informatie