Op Hoogte Werken

Veiligheid staat voorop

Bij veel werkzaamheden in diverse sectoren, zoals de bouw, logistiek en industrie, is het werken op hoogte onvermijdelijk. Dit kan variëren van werken op een ladder tot het werken vanuit hoogwerker of het werken op een steiger op tientallen meters hoogte.

Het werken op hoogte neemt risico’s met zich mee, zoals valgevaar, waardoor het van essentieel belang is om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Op deze pagina bespreken we de belangrijkste aspecten van het werken op hoogte en hoe u zich kunt beschermen tegen de mogelijke gevaren.

Risico's van werken op hoogte

Er zijn verschillende veiligheidsmaatregelen die genomen kunnen worden bij het werken op hoogte. Een van de meest voorkomende veiligheidsmaatregelen is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals harnassen, valstopapparaten en veiligheidshelmen. Het is van belang om te kiezen voor PBM’s die voldoen aan de Europese normen.

Naast PBM’s kunnen er ook collectieve veiligheidsmaatregelen genomen worden, zoals het aanbrengen van leuningen, hekwerken en vangnetten. Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat werknemers bij een val gewond raken.

Training en instructie

Naast het nemen van veiligheidsmaatregelen is het ook van belang om werknemers goed te trainen en instructies te geven over het veilig werken op hoogte. Werknemers moeten weten hoe ze de veiligheidsmaatregelen moeten gebruiken en hoe ze moeten handelen bij een noodsituatie. Daarnaast is het van belang om regelmatig veiligheidstrainingen te organiseren om werknemers bewust te maken van de risico’s van werken op hoogte en hoe ze deze risico’s kunnen vermijden.

Bij Wijngaarden VeiligGoed verzorgen we trainingen en voorlichtingen om ervoor te zorgen dat onze klanten veilig en gezond hun werk kunnen uitvoeren. We bieden onder andere trainingen aan op het gebied van werken op hoogte, waarbij we onze expertise en kennis delen over de juiste PBM, veiligheidsprocedures en richtlijnen.

Ook kunnen we voorlichting geven over specifieke veiligheidsrisico’s in bepaalde branches en hoe deze het beste kunnen worden beperkt. Onze trainingen en voorlichtingen worden verzorgd door ervaren adviseurs die op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving.

Op hoogte werken; wet- en regelgeving

De belangrijkste wetgeving die gaat over werken op hoogte is de Arbowet en het Arbobesluit.

Arbowet

De Arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Het Arbobesluit is een uitwerking van deze wet en stelt concrete eisen aan de veiligheid en gezondheid op de werkplek, waaronder het werken op hoogte.

Arbobesluit

Het Arbobesluit bepaalt dat werkgevers een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moeten uitvoeren om de risico’s van het werken op hoogte te beoordelen en passende veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten. Werkgevers zijn ook verplicht om de werknemers die op hoogte werken, te voorzien van de juiste instructies en trainingen over de relevante veiligheidsmaatregelen.

Daarnaast zijn er ook specifieke regelgevingen van kracht die betrekking hebben op bepaalde situaties van werken op hoogte. Bijvoorbeeld de Regeling Bouwprocesbepalingen, die de veiligheid op bouwplaatsen waarborgt, of de Richtlijn Steigers, die richtlijnen geeft voor het opbouwen en gebruiken van steigers.

Inspectie SZW

In Nederland worden de wet- en regelgeving op het gebied van werken op hoogte gecontroleerd door de Inspectie SZW. Werkgevers die niet voldoen aan de eisen kunnen beboet worden of zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Het is van groot belang dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de geldende wet- en regelgeving om een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen en ongelukken te voorkomen.

Wijngaarden VeiligGoed

Bij Wijngaarden VeiligGoed zijn wij trots op ons ruim 50-jarige bestaan als toonaangevende leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in Nederland. We hebben in de afgelopen decennia een schat aan kennis en expertise opgebouwd op het gebied van veiligheid op de werkplek.

Wij begrijpen bijvoorbeeld als geen ander hoe belangrijk het is om bij op hoogte werken de juiste PBM te gebruiken. Daarom bieden wij een uitgebreid assortiment aan beschermingsmiddelen voor werken op hoogte, waaronder valbeveiligingsgordels, helmen, veiligheidsharnassen en hijsmiddelen. Daarnaast kunnen wij onze klanten voorzien van advies op maat over welke PBM geschikt zijn voor specifieke werksituaties.

Bij Wijngaarden VeiligGoed vinden we het belangrijk om onze klanten de hoogste kwaliteit en beste service te bieden. U kunt daarom vrijblijvend contact op nemen met één van onze adviseurs voor advies over op hoogte werken en de daarbij horende PBM.

Inhoudsopgave

Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl