Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bij Wijngaarden VeiligGoed begrijpen we als geen ander dat veilig werken met gevaarlijke stoffen van essentieel belang is om risico’s te minimaliseren en een gezonde werkomgeving te waarborgen.

Op deze pagina bieden we informatie en praktische tips om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Lees verder en ontdek hoe u uw werknemers kunt beschermen en voldoen aan de wet- en regelgeving.

Waarom is veilig werken met gevaarlijke stoffen zo belangrijk?

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Het is van cruciaal belang om bewustzijn te creëren en maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Enkele redenen waarom veilig werken met gevaarlijke stoffen belangrijk is:

 • Bescherming van uw werknemers: Door veiligheidsmaatregelen te treffen, beschermt u de gezondheid en het welzijn van uw werknemers. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot ademhalingsproblemen, huidirritatie, allergieën en zelfs ernstige ziekten. Het is belangrijk om hen te voorzien van de juiste beschermingsmiddelen en training om risico’s tot het minimale te beperken.
 • Voldoen aan de wet- en regelgeving: Het veilig werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen een morele verplichting, maar ook een wettelijke vereiste. In Nederland gelden strikte regels en voorschriften, zoals de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). 
Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Hoe veilig werken met gevaarlijke stoffen?

Enkele cruciale maatregelen die genomen moeten worden om een veilige werkomgeving te waarborgen:

 • Inventariseer en classificeer
 • Risicobeoordeling
 • Zorg voor een veilige opslag
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Training en bewustwording
 • Veiligheidsinstructies en procedures
 • Ventilatie en luchtkwaliteit
 • Noodmaatregelen
 • Onderhoud en inspecties
 • Samenwerking met leveranciers
 • Regelmatige evaluatie en verbetering

Inventariseer en classificeer

Begin met het inventariseren van de gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig zijn. Classificeer ze op basis van hun eigenschappen, zoals brandbaarheid, giftigheid en explosiviteit. Deze informatie vormt de basis voor verdere veiligheidsmaatregelen.

Risicobeoordeling

Voer een gedegen risicobeoordeling uit om potentiële gevaren te identificeren en de risico’s te kwantificeren. Analyseer hoe de gevaarlijke stoffen worden gebruikt, opgeslagen en afgevoerd, evenals de mogelijke blootstellingsroutes voor uw werknemers. Op basis van deze beoordeling kunt u passende maatregelen nemen om de risico’s te beheersen.

Zorg voor een veilige opslag

Het correct opslaan van gevaarlijke stoffen is belangrijk om ongelukken te voorkomen. Zorg ervoor dat de opslagruimtes voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Gebruik speciale opslagkasten en opslagcontainers die geschikt zijn voor de unieke eigenschappen van de stoffen. Zorg ook voor duidelijke etikettering en gescheiden opslag om mogelijke reacties tussen verschillende stoffen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het verstrekken van de juiste PBM is essentieel om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te minimaliseren. Identificeer de specifieke risico’s en zorg ervoor dat uw werknemers beschikken over geschikte ademhalingsbescherming, veiligheidsbrillen, handschoenen, werkkleding en andere relevante beschermingsmiddelen.

Wijngaarden VeiligGoed is dé expert op het gebied van PBM. Advies over de beste PBM in de werksituatie van uw werknemers? Neem vrijblijvend contact met ons op, één van onze ervaren adviseurs denkt graag met u mee.

Alvast een kijkje nemen in ons assortiment? Dan kan via deze webpagina: https://proaccount.veiliggoed.nl/catalogus

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Training en bewustwording

Zorg ervoor dat uw werknemers goed op de hoogte zijn van het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Ze moeten op de hoogte zijn van de risico’s, de juiste procedures en het correcte gebruik van beschermingsmiddelen. Organiseer regelmatig trainingssessies en toolboxmeetings om hun kennis bij te werken en hen bewust te maken van mogelijke gevaren en preventieve maatregelen.

Veiligheidsinstructies en procedures

Ontwikkel duidelijke veiligheidsinstructies en veiligheidsprocedures voor het werken met gevaarlijke stoffen. Zorg ervoor dat deze procedures regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd op effectiviteit. Communiceer deze instructies en procedures duidelijk naar uw werknemers en moedig naleving aan.

Ventilatie en luchtkwaliteit

Zorg voor voldoende ventilatie in ruimtes waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt of opgeslagen. Een goede luchtcirculatie helpt de concentratie van schadelijke dampen of gassen te verminderen. Controleer regelmatig de luchtkwaliteit of laat deze eventueel meten door een deskundige.

Noodmaatregelen

Voorzie uw werkomgeving van de juiste noodmaatregelen, zoals nooddouches, oogspoelstations en blusmiddelen

Ontwikkel ook een duidelijk noodplan dat uw werknemers weten wat ze moeten doen in geval van een incident of lekkage van gevaarlijke stoffen.

Onderhoud en inspecties

Voer regelmatig onderhouden inspecties uit om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen goed worden onderhouden en effectief blijven. 

Controleer op lekkages, beschadigde verpakkingen en andere potentiële gevaren. Plan regelmatige controles door gekwalificeerd personeel en documenteer de resultaten en genomen acties.

Belangrijk is ook om de PBM met regelmaat te keuren. Meer daarover leest u op de pagina ‘onderhoud en keuring‘.

Samenwerking met leveranciers

Werk samen met betrouwbare leveranciers van gevaarlijke stoffen. Zorg ervoor dat ze de benodigde veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) verstrekken, waarin gedetailleerde informatie staat over de eigenschappen, gevaren en veiligheidsmaatregelen van de stoffen. 

Houd contact met uw leveranciers om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de samenstelling of veiligheidsinstructies van de stoffen.

Samenwerking met leveranciers

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is een continu proces. Evalueer regelmatig uw veiligheidsprocedures, trainingsprogramma’s en preventieve maatregelen. Houd ook rekening met nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Gevaarlijke stof

Profiteer van onze expertise op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bij Wijngaarden VeiligGoed begrijpen we dat veilig werken met gevaarlijke stoffen complex kan zijn. Daarom staan wij klaar om u te ondersteunen op het gebied van PBM met ons uitgebreide assortiment veiligheidsproducten, deskundig advies en trainingen op maat. 

Kies voor veiligheid, kies voor Wijngaarden VeiligGoed

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken met een van onze adviseurs.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Inhoudsopgave

Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl