Een op de vijf werknemers bezoekt de Spoedeisende Hulp vanwege een snij-incident. Snijletsel is het meest voorkomende letsel op de werkvloer en staat in de top 5 van bedrijfsongevallen met letsel. Hoewel de meeste mensen de risico’s hierbij kennen, ontstaat er toch vaak letsel door onvoorzichtigheid of onvoorziene situaties. 

Snij-incidenten vormen een belangrijk aspect bij handletsel. Maar er zijn meer risico’s: 

  • Mechanisch: verwonding, verminking of amputatie als gevolg van scherpe randen, ruwe materialen, gereedschappen, mechanische krachten of stoten en beklemmen.  
  • Chemisch: brandwonden, verminking, huidziekten en irritaties als gevolg van het direct of chronisch in contact komen met gevaarlijke stoffen.   
  • Thermisch: verbranding van de huid of weefsel als gevolg van hete voorwerpen, processen, vloeistoffen en open vuur.   

Persoonlijke bescherming 

Naast primaire stappen in de AH-strategie blijven PBM vaak nodig. Relevante producten waarin wij kunnen voorzien zijn: 

  • Mechanische/snijbestendige handschoenen  
  • Chemische handbescherming  
  • Armbescherming  
  • Beschermende kleding  
  • Schoeisel (zaagschoenen, laarzen)
Handschoenen kopen EN388

Voorlichting & draagvlak 

Risicobewustzijn is onmisbaar om gedrag te sturen. Om dit te bereiken zijn trainingen en toolboxen uitstekende hulpmiddelen. Daarbij is het belangrijk om de medewerkers zelf de vragen en antwoorden op veiligheidsissues te laten inbrengen. Voorbeelden zijn: waarom, hoe en wat de gevolgen zijn van hun beslissingen. 

Ga bovendien de dialoog aan over de effectiviteit van maatregelen. Dit levert soms meer op dan nog een keer de regels gaan uitleggen. Het betrekken van medewerkers bij het vaststellen van beheersmaatregelen is een belangrijke motivator.  

Naast de bescherming die de maatregelen bieden, is het comfort ook een belangrijk aspect. Wanneer bij een medewerker de handschoenen niet lekker zitten en ze ook niet in de juiste maat verkrijgbaar zijn, zal hij minder snel geneigd zijn om deze te gebruiken. Denk dus niet alleen na over de meest veilige oplossing, maar kies ook voor een functionele en comfortabele oplossing. Degene die u hierin het beste advies geeft is uw medewerker zelf, want hij moet er mee werken. Door met een van onze PBM-adviseurs een kleine werkgroep samen te stellen, kunt u samen tot de beste oplossing komen. 

Welke rol kan een PBM-adviseur hierin spelen? 

 Onze PBM-adviseurs zijn bekend met de meest recente wet- en regelgeving. Door samen met u de risico’s door te nemen, kunnen we gezamenlijk de meest geschikte handbescherming bepalen. Onze adviseurs hebben al in veel verschillende werkomgevingen advies gegeven, waarbij ze risico’s op snijletsel vaak tegenkomen. Deze ervaringen delen we graag. 

Veelgestelde vragen

De Nederlandse Arbowetgeving is niet concreet als het gaat over handletsel. Het algemene uitgangspunt van de wet is wel dat de wetgever ook de risico’s van handletsel in kaart moet brengen. Vervolgens moeten er maatregelen genomen worden die de risico’s beperken of beheersbaar maken. In het Arbobesluit wordt daarom uitvoerig ingegaan op arbeidsmiddelen. Daarnaast zijn er eisen aan machines, die opgenomen zijn in het Warenwetbesluit Machines.   

In het Arbobesluit gaat artikel 3.17 over het gevaar om geraakt of getroffen te worden door voorwerpen, producten of onderdelen. Hierbij wordt verwezen naar collectieve en individuele maatregelen die genomen moeten worden, voordat er persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet. Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit is helemaal gewijd aan de eisen waaraan arbeidsmiddelen moeten voldoen. 

Wanneer handschoenen worden uitgekozen om de hand te beschermen tegen mechanische, chemische en thermische risico’s, moeten deze CE-gemarkeerd zijn. Op de handschoen en in de gebruiksaanwijzing wordt door de fabrikant aangegeven welke bescherming de handschoen geeft. De eisen waaraan een handschoen moet voldoen, zijn in diverse richtlijnen vastgelegd. Kijk hier voor het overzicht normen handbescherming. 

Download de e-paper voor de volledige informatie over de wetgeving. 

Ga direct naar
Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl

PBM-scan  

Met onze scan inventariseren we risico’s op functieniveau. Door middel van een adviesrapport en een PBM-matrix krijgt u overzicht van de benodigde beschermingsmaatregelen. 

Poster snijletsel

Gratis poster

Snijletsel voorkomen

Op welk mailadres wilt u de E-paper ontvangen?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
E-paper snij- en handletsel, instructie, arbo, handbescherming

Gratis e-paper

Handvatten om snij- en handletsel te voorkomen

Op welk mailadres wilt u de E-paper ontvangen?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.