PBM-scan

Structuur en overzicht

Creëer structuur en overzicht met onze PBM-scan. Samen met u bepalen we de vereiste PBM aan de hand van arbeidsrisico’s. Daarbij houden we rekening met de voorkeur van werknemers. Aanvullend geven we advies over training en onderhoud van PBM.

Scan in drie stappen:

Inventariseren

Analyseren

Resultaat: een volledig en handzaam adviesrapport

Inhoud van de PBM-scan

1. Inventariseren

  • Observatie van de werkplek en interviews met gebruikers
  • Inventarisatie van de huidige PBM en het gebruik ervan
  • Inventarisatie van het beheer en onderhoud van de PBM

2. Analyseren

  • Toetsing van de huidige PBM en toepassing aan de hand van wet- en regelgeving
  • Bevindingen van de observaties en interviews
  • Beoordeling van het beheer en onderhoud

3. Resultaat

  • PBM-matrix: beoordeling van alle PBM per taak in één groot werkblad
  • PBM-advies aan de hand van de arbeidshygiënische strategie
  • Verbeterplan voor gebruik en beheer
  • Aanbevelingen voor eventuele training en instructie

Waarom de PBM-scan?

Er is een grote diversiteit en beschikbaarheid van PBM. Door wildgroei, verouderde RI&E‘s en onwetendheid zijn de PBM vaak niet up-to-date. Voldoen ze ook aan de laatste technieken? En aan de actuele wet- en regelgeving?

Er is vaak sprake van een kloof tussen de theorie (wet- en regelgeving) en de praktijk. Dit heeft vooral te maken met onwetendheid en onvrede over PBM. Deze factoren komen de bescherming niet ten goede. Sterker nog: de risico’s worden niet genoeg afgedekt, juist op het moment dat de bescherming cruciaal is. Dit komt vaak pas aan het licht bij een ongeval of bij een controle van de Inspectie.

Om structuur aan te brengen hebben wij de PBM-scan ontwikkeld: een tool om de risico’s te koppelen aan de juiste PBM, zodat het optimale beschermingsniveau wordt geboden. De PBM-scan wordt uitgevoerd door een erkend PBM-adviseur en getoetst door onze veiligheidskundige.

Resultaat

Ons advies bestaat uit twee delen:

1. PBM-matrix

Deze matrix bevat een groot overzicht van alle benodigde PBM per functie. Zo is in één oogopslag duidelijk welke PBM voor welke taak bedoeld zijn.

2. Adviesrapport

Op basis van de verzamelde informatie geven we advies over het beperken van de aanwezige risico’s. Daarbij volgen wij de arbeidshygiënische strategie van uw organisatie. Uiteraard gaan we dieper in op het gebruik van PBM. Daarbij geven we advies over implementatie, beheer, onderhoud, voorlichting en evaluatie.

Vraag de scan aan

Coert de JongsteGebruik maken van de PBM-scan voor uw organisatie? Stuur uw gegevens in via het formulier op deze pagina.

Telefonisch contact

+31 184 43 44 55

Stuur ons een mail

info@veiliggoed.nl