Waarom MVO?

Het klimaat verandert snel en urgentie is geboden. Daarom is de overheid op het gebied van duurzaamheid uiterst ambitieus. De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn.

Wij voelen de urgentie en onderschrijven deze ambities ook. Tegelijkertijd zien we dat veel bedrijven het lastig vinden om veiligheidskleding en PBM te verduurzamen. Daarom helpen wij onze klanten om passende, duurzame keuzes te maken zodat ze hun ambities kunnen waarmaken. Wij stoppen niet bij mooie woorden maar gaan door tot er een meetbaar resultaat is bereikt.

Wat is MVO?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor VeiligGoed dat we verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij. Dit gaat verder dan alleen een goede balans tussen people, planet, en profit. Samen met andere bedrijven in onze sector proberen we duurzame innovaties te verbeteren en te versnellen voor een circulaire economie. Wij geven duurzaamheid vorm vanuit het besef dat we moeten zorgen voor de aarde en de mensen om ons heen. Dat betekent niet alleen dat we duurzaam en circulair ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, maar ook dat we zorg dragen voor het arbeidsgeluk van onze werknemers.

De pijlers van ons MVO-beleid

Wij vinden het belangrijk dat we op onze leveranciers kunnen bouwen en dat we inzicht hebben in het productieproces. Daarom selecteren we zoveel mogelijk leveranciers uit de EU. Verder vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van het productieproces gewaarborgd wordt door interne en externe audits. Ook wij zien hier op toe met onze code of conduct.

 • We selecteren grondstoffen met zo min mogelijk impact. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan pre-consumermateriaal (ingezameld afval na productie en voor gebruik), post-consumermateriaal (ingezameld na gebruik), of het gebruik van lyocell in plaats van polyester.
 • Goede kwaliteit staat aan de basis van een lange levensduur. Kleding die geschikt is voor het werk gaat lang mee en is op lange termijn de beste keuze.
 • Het is belangrijk dat kleding op de juiste manier gerepareerd kan worden, zodat de levensduur zoveel mogelijk wordt verlengd.
 • Design for recycling: we ontwerpen onze kleding zo dat ze na gebruik gerecycled kan worden.
 • Met onze nieuw-voor-oudmethode zorgen wij voor optimaal budgetbeheer en efficiënt gebruik. Alleen als medewerkers hun oude kleding hebben ingeleverd kunnen ze er nieuwe voor in de plaats krijgen.
 • Met onze persoonlijke webshop PRO-account en de koppeling met de wasservice is precies inzichtelijk welke kleding wel en niet gebruikt wordt. Zo kan ongebruikte kleding opnieuw ingezet worden.
 • Met PRO-account kunnen wij meetbaar maken wat de impact per medewerker per jaar is in bijvoorbeeld CO2, kilo’s, en liters water.

Wij vinden het belangrijk om onze klant goed op de hoogte te houden van de laatste duurzame ontwikkelingen. Daarbij geven wij altijd het juiste duurzame advies op maat. We helpen bij optimaal kledingbeheer en geven inzicht in het resultaat van de genomen stappen.

5 fasen van duurzaamheid

MVO intern
Wat doen wij intern aan MVO? Er zijn verschillende vlakken waarop wij impact maken.

 • Werkgeluk: wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers floreren. Daarom stimuleren wij opleiding en ontwikkeling en zijn wij een erkend leerbedrijf.
 • SROI: wij geven mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt graag een voorsprong in ons bedrijf. Daarom hebben we al meerdere SROI’ers een plek gegeven bij VeiligGoed en willen we dit in de toekomst verder ontwikkelen.
 • Met onze ISO-certificeringen laten wij zien dat we grip hebben op ons bedrijfs- en milieumanagementsysteem en dus toekomstbestendig zijn. We zijn gecertificeerd met ISO 9001 en ISO 14001.
 • Ons pand wordt verwarmd met natuurlijke warmte uit de bodem dankzij onze warmtepomp. En natuurlijk verlichten wij ons pand met LED-verlichting.

MVO extern
VeiligGoed is een trotse partner van MVO Nederland. MVO Nederland heeft als missie om ondernemers te verbinden op de weg naar een nieuwe, duurzame en circulaire economie. Wij onderschrijven deze doelstelling van harte en daarom zetten wij ons samen met andere bedrijven uit deze beweging in om dit te realiseren.

Levensduurverlenging
Onze duurzame focus ligt met name op het gebied van levensduurverlenging en daarmee het reduceren van kledingverbruik. Dit betekent dat wij de waarde van kleding optimaal willen benutten. Dit doen we aan de hand van onze persoonlijke webshop PRO-account, waarmee wij precies inzichtelijk kunnen maken wat de staat is van het kledingpakket van uw medewerkers. Met PRO-account weet u hoeveel van de kleding gedragen wordt, maar ook hoe lang deze gedragen wordt en door wie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kledingpakketten optimaal benut worden en zo lang mogelijk meegaan

Verantwoorde productie & selectie
VeiligGoed neemt als tussenpartij een prominente plek in de keten in. Wij zijn de schakel tussen fabrikant en gebruiker en daarom vinden we het belangrijk om invloed uit te oefenen op het productieproces.

Verantwoorde productie

 • Sociaal verantwoord produceren is een minimale eis die wij stellen aan onze leveranciers. Al onze leveranciers ondertekenen onze code of conduct en zijn daarnaast verbonden aan certificeringen zoals Fair Wear Foundation.
 • Transparantie in de keten zien wij als cruciaal. Daarom houden wij toezicht op goede arbeidsomstandigheden en dagen wij onze leveranciers uit om te werken aan een voortdurende verbetering van duurzaam ondernemen.


Verantwoorde selectie

 • Wij kiezen altijd voor kwaliteit. Een product dat past bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd, heeft een positief effect op de levensduur. Zo kan onnodige vervanging bovendien worden voorkomen.
 • Wij werken intensief samen met fabrikanten die innoveren met duurzame kleding. Duurzame grondstoffen zoals bio-katoen, lyocell en recycled PET zijn de basis voor duurzame en toekomstbestendige veiligheidskleding. Dankzij de innovaties op dit gebied kunnen wij steeds meer duurzame producten aanbieden.


Reiniging & recycling
Reiniging
Reiniging is essentieel voor het verlengen van de levensduur van producten. Industrieel reinigen garandeert optimaal waardebehoud van uw kleding. Bovendien kan de reiniging gecombineerd worden met volledig inzicht in PRO-account, zodat u zicht heeft op het gebruik en de levensduur van kleding. Blijkt de kleding niet meer in goede staat te zijn? Wij zorgen voor reparatie, zodat u hier geen omkijken naar heeft. Zo kunt u zo lang mogelijk gebruik maken van uw kleding.

Recycling
Dankzij inzameling van gebruikte kleding kan de waarde van grondstoffen zoveel mogelijk worden behouden. We werken samen met partijen op het gebied van recycling van textiel, plastics en schoeisel. Ook faciliteren wij het inzamelen van gebruikte kleding. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nemen de zorg hiervoor uit handen.

Voorlichting & advies

Bij het leveren van duurzame kleding houdt het wat ons betreft niet op. Als ketenregisseur zien wij het als onze taak om bedrijven in de veiligheidsbranche actief voor te lichten over veiligheid en duurzaamheid.

Samen kiezen we voor een duurzame toekomst!

Wilt u meer weten over duurzame bedrijfskleding of advies op maat voor uw bedrijf? Neem dan contact op met ons op.