Jaarlijks sterven er 2700 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Veel gevolgen worden pas op langere termijn bekend, waardoor je onbewust schade oploopt. 

Gevaarlijke stoffen kunnen op verschillende manieren in het lichaam terechtkomen. Het is dus belangrijk om deze blootstellingsroute te blokkeren met de arbeidshygiënische strategie, waaronder PBM. Download onze e-paper om meer advies te ontvangen over de arbeidshygiënische strategie. 

Voorlichting & draagvlak 

Eén van de belangrijkste maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen is voorlichting en onderricht. Als dit goed en structureel aanpakt wordt, kunnen onnodige blootstelling aan de gevaarlijke stoffen en calamiteiten worden voorkomen. De focus hierbij ligt op bewustwording, maatregelen en handelen in noodsituaties. Hieronder valt ook het lezen van MSDS- en instructiekaarten. 

Instructie en training zijn een eerste stap naar bewustwording. Risico’s inschatten is niet alleen een taak voor productiemanagers of veiligheidskundigen. Werknemers moeten leren zelf risico’s in te schatten en actie te ondernemen.

PBM industrie

Persoonlijke bescherming 

Naast primaire stappen in de AH-strategie blijven PBM vaak nodig. Relevante producten waarin wij kunnen voorzien zijn: 

 • Beschermende kleding: vloeistofdichte kleding of chemie-overalls waardoor het lichaam niet in aanraking met de vloeistoffen komt. Waar nodig te combineren met adembescherming;
 • Adembescherming: om stof, gassen of dampen te filteren tot ver genoeg onder de grenswaarde (afhankelijke adembescherming). Wanneer de concentraties niet bekend zijn of te veel wisselen, dan moet er afhankelijke adembescherming gekozen worden;
 • Oog- en Gelaatbescherming: om het gezicht en de ogen te beschermen tegen contact met de vloeistof door spatten of stralen; 
 • Handbescherming: de handen komen meest in aanraking met het werk. Bij de keuze voor vloeistofdichte en chemisch bestendige handschoenen is het belangrijk om te kijken tegen welke stoffen deze bestand zijn en of de doordringtijd niet wordt overschreden; 
 • Voetbescherming: op sommige werkplekken is voetbescherming nodig. Hiervoor bieden we speciale chemielaarzen aan die bestand zijn tegen bepaalde chemische stoffen. 

Welke rol kan een PBM-adviseur hierin spelen? 

We zien dat hoog-risico-bedrijven zich steeds meer bewust zijn van de risico’s. Onze PBM-adviseurs hebben in veel diverse werkomgevingen geadviseerd. Ze zijn bekend met geldende wet- en regelgeving. Door samen met u de risico’s te doorlopen, kunnen we u helpen bij het bepalen van de verplichte PBM. In de loop der tijd komen er steeds betere oplossingen op de markt, waardoor PBM steeds veiliger en comfortabeler worden. Onze PBM-adviseurs volgen deze ontwikkelingen op de voet zodat ze u telkens kunnen informeren over nieuwe PBM.  

PBM-scan

Veelgestelde vragen

Er is veel wetgeving vastgelegd omtrent gevaarlijke stoffen. De basis van voorschriften ligt verankerd in Arbowet artikel 3, 5 en 6. Vervolgens bevat het Arbobesluit een volledig hoofdstuk voor aanvullende voorschriften. Onderwerpen zijn: 

 1. Inventariseren en registratie gevaarlijke stoffen 
 2. Blootstelling bepalen door middel van meting of schatting 
 3. Daadwerkelijk risico’s in kaart brengen 
 4. Beheersmaatregelen vastleggen en uitvoeren 
 5. Actieplan opstellen met als doel voorkomen en beperken van blootstelling 

Voor het uitvoeren van bovengenoemde stappen kunnen hulpmiddelen zoals Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen van SZW en de tool Stoffenmanager worden ingezet. 

Ga direct naar
Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl

PBM-scan  

Met onze scan inventariseren we risico’s op functieniveau. Door middel van een adviesrapport en een PBM-matrix krijgt u overzicht van de benodigde beschermingsmaatregelen.

Gevaarlijke stoffen, msds, toolbox, arbo

Gratis E-paper

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Vaak zijn Medewerkers zich onvoldoende bewust dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen op lange termijn gevolgen heeft. In deze E-paper geven we handvatten om de juiste maatregelen te nemen.

Met deze E-paper..
 1. Leggen we de blootstellingsroutes uit.
 2. Geven we handvatten adhv de arbeidshygiënische strategie
 3. Leggen we uit welke PBM relevant zijn
 4. Ontdekt u hoe u draagvlak creëert voor de genomen maatregelen.

Op welk mailadres wilt u de E-paper ontvangen?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gratis E-paper B

Op welk mailadres wilt u de E-paper ontvangen?