Valgevaar beperken met deze vijf maatregelen!

Valgevaar is een serieus issue. Niet voor niets heeft het arbeidsrisico ‘vallen van hoogte’ een nummer één positie in het rijtje van arbeidsrisico’s met dodelijke afloop. Aandacht op de werkvloer voor valgevaar is absoluut noodzakelijk. 

Op deze pagina nemen we je mee in de wereld van vallen van hoogte en gaan in op de vragen; wanneer spreken we over valgevaar, wat zijn de regels en wat te doen om valgevaar zoveel als mogelijk te beperken.

Op de werkvloer te maken met het onderwerp ‘valgevaar’? Neem dan eens contact op met één van onze adviseurs. Zij kunnen alles vertellen over de meest geschikte valbeveiligingen voor de situatie bij jullie op de werkvloer. Geven advies over het verhogen van draagvlak onder de medewerkers en vertellen je alles wat je moet weten over wet- en regelgeving. Contact ons via: info@veiliggoed.nl of +31 184 43 44 55.

Valgevaar

Wat verstaan we onder valgevaar?

Bij alle plekken waar verschil in hoogte is, is sprake van valgevaar. In de praktijk komt het veel vaker voor dat medewerkers van een kleine hoogte vallen, dan van grote hoogte. Wel zijn de gevolgen vaak veel kleiner wanneer men valt van een kleine hoogte. De impact van een hoge val is namelijk veel groter. Het uitsluiten van valgevaar wanneer er wordt gewerkt op (grote) hoogte dient topprioriteit te zijn. Wij bieden onze klanten daarin ondersteuning door het leveren van de juiste, kwalitatieve valbeveiliging. Maar ook door het geven van advies over het draagvlak op de werkvloer voor het naleven van de wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving valgevaar

Wat zijn precies de regels als het gaat over valgevaar? In het kort komt het neer op het volgende; wanneer valbeveiliging ontbreekt bij werken op een hoogte van meer dan 2.5 meter, of bij risicoverhogende omstandigheden onder de 2.5 meter, is dat wettelijk gezien een overtreding.

In de praktijk betekent dat bij werken op hoogte altijd deugdelijke valbeveiliging gebruikt moet worden. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd vanaf deugdelijk materiaal, zoals een veilige steiger. Wordt er gewerkt onder de 2.5 meter, maar onder risicoverhogende omstandigheden? Ook dan is valbeveiliging verplicht. Denk bijvoorbeeld aan situaties als werken boven het verkeer of leidingen.

Er zijn verschillende wetten van kracht als het gaat over valgevaar en werken op hoogte. We verwijzen daarvoor graag naar:

  • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar – de werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  • Arbobesluit artikel 7.18b: Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
  • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
  • Arbobesluit artikel 7.34: Steigers.
Man met valbeveiliging

Inhoudsopgave

Valgevaar voorkomen

We onderscheiden op hoofdlijnen vijf disciplines binnen het arbeidsrisico valgevaar. Dat zijn:

  • Postionering
  • Valbescherming
  • Klimmateriaal voor bomenonderhoud
  • Rope Access
  • Protection for tools

Positionering

Middels deze techniek wordt het werkgebied beperkt. Een lijn verbindt de gebruiker met een centraal verankeringspunt.

Valbescherming

Wanneer je toch valt, stopt valbescherming de val. De val wordt niet alleen gestopt, ook de krachten van de val worden beperkt, zodat het lichaam geen verwondingen oploopt.

Klimmateriaal voor bomenonderhoud

Bomenonderhoud vraagt speciale valbeveiliging. Onder andere speciale lijnen in verband met het snijgevaar.

Rope access

Is de plaats waar gewerkt moet worden niet te bereiken met bijvoorbeeld een hoogwerker? Dan biedt touwtechniek een oplossing. Deze techniek is alleen voor professionals.

Protection for tools

Vallende gereedschappen kunnen ook een risico vormen, met name voor medewerkers op een lager niveau. Middels een object of een gordel waarin de gereedschappen worden opgeborgen, kan dit risico worden beperkt.

Meer weten over de mogelijkheden van valbeveiliging? Of valbeveiliging bestellen voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!

info@veiliggoed.nl of +31 184 43 44 55.

Man met valharnas

Wie zijn wij?

Wijngaarden VeiligGoed is expert in PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen). Wij leveren beschermingsmiddelen zoals valbeveiliging, maar geven ook advies over het juist gebruiken ervan. We steken zelfs graag nog een spade dieper en staan zij aan zij met onze klanten om een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers op de werkvloer.

Je kunt ons vinden in Sliedrecht, gelegen tussen Dordrecht en Gorinchem. Vanuit ons magazijn van meer dan 5.000 vierkante meter bedienen we meer dan 3.200 klanten in allerlei verschillende branches. Met meer dan 50 jaar ervaring zijn we toonaangevend in de wereld van PBM.

Met ons in contact komen voor advies over valgevaar of voor het bestellen van valbeveiliging? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Of bel direct naar: +31 184 43 44 55.