Zo werk je veilig met chemische stoffen in 2024

Wijngaarden VeiligGoed is de expert als het gaat om veiligheid op de werkvloer. We begrijpen dat het werken met chemische stoffen een belangrijk onderdeel is van veel bedrijfsprocessen.

Het is daarom van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u en uw medewerkers op de hoogte zijn van de juiste veiligheidsmaatregelen en veiligheidsprocedures om risico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te garanderen.

Op deze pagina delen we belangrijke informatie over het veilig werken met chemische stoffen.

Waarom veilig werken met chemische stoffen belangrijk is

We onderscheiden daarbij op hoofdlijnen twee belangrijke redenen:

 • Bescherming van werknemers
 • Wet- en regelgeving

Bescherming van werknemers

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers is van het grootste belang. Door veiligheidsmaatregelen toe te passen bij het werken met chemische stoffen, minimaliseert u de kans op ongevallen, blootstelling aan giftige stoffen en andere gezondheidsrisico’s.

Wet- en regelgeving

Veilig werken met chemische stoffen

Veilig werken met chemische stoffen: de tien belangrijkste stappen

 1. Inventarisatie
 2. Risicobeoordeling
 3. Beheersmaatregelen
 4. Veilige opslag en hantering
 5. Goede ventilatie
 6. Veiligheidsinformatiebladen
 7. Training en bewustwording
 8. Noodprocedures en EHBO
 9. Regelmatige inspecties en onderhoud
 10. Betrokkenheid van management

Inventarisatie

Begin met het inventariseren van de chemische stoffen die in uw bedrijf worden gebruikt. Identificeer de risico’s die aan deze stoffen zijn verbonden en maak een lijst van de veiligheidsvoorschriften en beschermingsmiddelen die nodig zijn.

Risicobeoordeling

Voer een gedegen risicobeoordeling uit om de mogelijke gevaren en risico’s te identificeren die gepaard gaan met het werken met de chemische stoffen. Houd hierbij rekening met de eigenschappen van de stoffen, blootstellingsroutes, gezondheidseffecten en mogelijke reacties bij gemengde stoffen.

Beheersmaatregelen

Implementeer effectieve beheersmaatregelen om de risico’s te verminderen. Dit kan onder meer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) omvatten, zoals ademhalingsbescherming, handschoenen en veiligheidsbrillen. Zorg ervoor dat de juiste PBM beschikbaar zijn en dat uw medewerkers goed zijn opgeleid in het juiste gebruik ervan.

Hulp bij het samenstellen van de juiste PBM? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs!

Veilige opslag en hantering

Zorg voor een veilige opslag van chemische stoffen volgens de geldende voorschriften. Zorg ervoor dat uw medewerkers getraind zijn in de juiste hantering van de chemische stoffen, inclusief het correct openen en sluiten van containers, het vermijden van morsen en het schoonmaken van gemorste stoffen volgens de juiste procedures.

Goede ventilatie

Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek waar chemische stoffen worden gebruikt. Dit is vooral belangrijk in afgesloten ruimtes om de concentratie van schadelijke dampen te verminderen. Overweeg het installeren van ventilatiesystemen of het openen van ramen en deuren om frisse lucht binnen te laten.

Veilig werken met chemische stoffen

Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Zorg ervoor dat u altijd toegang heeft tot de actuele veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte chemische stoffen. Deze bevatten waardevolle informatie over de eigenschappen van de stoffen, blootstellingslimieten, veiligheidsvoorschriften en noodprocedures

Training en bewustwording

Het is belangrijk om uw medewerkers regelmatig te trainen en bewust te maken van de risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken met chemische stoffen. Zorg ervoor dat ze op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren, hoe ze deze kunnen herkennen en welke maatregelen ze moeten nemen om zichzelf te beschermen.

Zorg ook dat uw medewerkers kennis hebben van het juist gebruiken van de bijbehorende PBM. Wijngaarden VeiligGoed biedt, naast de levering van PBM, ook trainingen aan over het gebruik van PBM.

Noodprocedures en EHBO

Zorg ervoor dat uw medewerkers weten hoe ze snel en effectief kunnen handelen in geval van een lekkage, brand of blootstelling. Zorg ervoor dat er altijd een goed uitgeruste EHBO-kit aanwezig is en dat er EHBO’ers beschikbaar zijn om hulp te verlenen.

Regelmatige inspecties en onderhoud

Voer regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen voor chemische stoffen worden nageleefd. Controleer de staat van de opslagfaciliteiten, de functionaliteit van ventilatiesystemen en de beschikbaarheid en staat van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer over onderhoud en keuring van PBM op deze pagina.

Betrokkenheid van management

Zorg ervoor dat het management actief betrokken is bij het waarborgen van veiligheid bij het werken met chemische stoffen. Zoals het toewijzen van voldoende middelen voor veiligheidsmaatregelen, het ondersteunen van training en bewustwordingsprogramma’s, het regelmatig evalueren van de veiligheidsprestaties en het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Veilig werken met chemische stoffen

Ondersteuning bij het thema ‘Veilig werken met chemische stoffen’

Bij Wijngaarden VeiligGoed begrijpen we het belang van veilig werken met chemische stoffen. We leveren hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en verstrekken daarbij kundig advies om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken in een omgeving waar chemische stoffen worden gebruikt.

Ons team van veiligheidsspecialisten staat klaar om u te ondersteunen bij het kiezen van de juiste PBM voor uw specifieke behoeften. We kunnen u helpen bij het selecteren van ademhalingsbescherming, handschoenen, veiligheidsbrillen en andere beschermingsmiddelen die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en geschikt zijn voor de chemische stoffen waarmee u werkt.

Daarnaast bieden we uitgebreid advies over veiligheidsprocedures, training en bewustwordingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat uw medewerkers goed zijn voorbereid en zich bewust zijn van de risico’s bij het werken met chemische stoffen.

Let op: De informatie in deze tekst is bedoeld als algemeen advies en dient niet te worden beschouwd als vervanging voor specifiek professioneel advies. Raadpleeg altijd de geldende wet- en regelgeving en neem contact op met een deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voor een gedegen beoordeling van uw specifieke situatie.

Veilig werken met chemische stoffen
Inhoudsopgave
Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl