Veilig werken op hoogte

Hoe kan Wijngaarden VeiligGoed hierin van betekenis zijn?

Wanneer er op hoogte gewerkt wordt is veiligheid heel belangrijk. Veiligheid wordt geboden door zowel goede materialen als de juiste kennis van de veiligheidsvoorschriften en de materialen. We geven je op deze pagina alle informatie over veilig werken op hoogte.

We kunnen het belang van veilig werken op hoogte niet vaak genoeg onderstrepen. Want helaas pakt het vallen van hoogte, nog steeds de nummer één positie in het rijtje van de meestvoorkomende (dodelijke) arbeidsongevallen. Laat daarom aandacht voor de veiligheid, dat wil zeggen de maatregelen en deugdelijke valbeveiliging, niet verslappen!

Hoe kan Wijngaarden VeiligGoed hierin van betekenis zijn?

Met onze klanten zorgen wij voor een veilige werksituatie wanneer er wordt gewerkt op hoogte. Dat doen we op hoofdlijnen middels het volgende:

Eerst geven we je graag een indruk van wie wij zijn, vervolgens gaan we dieper in op onze dienstverlening met betrekking tot veilig werken op hoogte.

Direct in contact komen met één van onze adviseurs om alles te weten te komen over veilig werken op hoogte? Bel ons via: +31 184 43 44 55. Of stuur een mail naar: info@veiliggoed.nl.

Veilig werken op hoogte

Wijngaarden VeiligGoed

Wijngaarden VeiligGoed is, met meer dan vijftig jaar ervaring, een gevestigde naam in de wereld van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wij voorzien onze klanten van de juiste kennis en middelen, zodat het personeel op de werkvloer goed beschermend is tegen de arbeidsrisico’s waaraan zij worden blootgesteld. Zoals het werken op hoogte.

We zijn gevestigd in Sliedrecht, tussen Dordrecht en Gorinchem. Maar werken voor bedrijven uit heel Nederland en zelfs daarbuiten. Dat doen we met een team van meer dan 40 medewerkers en vanuit een magazijn met ruim 5.000 vierkante meter.

Onze klanten, uit allerlei verschillende branches, genieten van een zeer hoge leverperformance (98,2%). Meer over ons kun je lezen via deze pagina.

Man met valbeveiliging

Hoogte valbeveiliging

Wat zijn de verplichtingen?

Wordt er gewerkt op een hoogte van 2.5 meter of hoger? Dan is valbeveiliging verplicht. Wordt er op hoogte gewerkt, maar lager dan 2.5 meter? Dan kan valbeveiliging onder specifieke omstandigheden alsnog worden verplicht gesteld. Namelijk wanneer er sprake is van risicoverhogende omstandigheden, zoals het werken boven wegen of machines.

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer.

Hoogte valbeveiliging volgens arbobesluit

Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld voor het werken op hoogte. Hierbij verwijzen we naar artikelen in het Arbeidsomstandighedenbesluit:

  • Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar – de werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
  • Arbobesluit artikel 7.18b: Hijs- en hefwerktuigen voor personen.
  • Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
  • Arbobesluit artikel 7.34: Steigers.

Meer weten over de verplichtingen en alles wat komt kijken bij veilig werken op hoogte? Laat je voorlichten door één van onze adviseurs.

Mensen in een hoogwerker
Inhoudsopgave

Onze diensten met betrekking tot veilig werken op hoogte

Eerder stipte we al onze twee belangrijkste diensten aan voor het werken het veilig werken op hoogte. Namelijk het leveren van valbeveiliging en voorlichting en draagvlak.

Valbeveiliging

In het leveren van valbeveiliging onderscheiden we een aantal onderwerpen. Namelijk:

  1. Positionering
  2. Valbescherming
  3. Klimmateriaal voor bomenonderhoud
  4. Rope access
  5. Protection for tools

1. Positionering

Beperk het werkgebied door het gebruik van een lijn. De gebruiker bevestigt zichzelf aan een centraal verankeringspunt en stelt de maximale lengte in.

2. Valbescherming

Valbescherming beperkt de hoogte van de val zodat je niet op de ondergrond terecht komt. Ook zorgt het ervoor dat de krachten van de stop beperkt blijven.

Veilig werken op hoogte

3. Klimmateriaal voor bomenonderhoud

Onderhoud aan bomen? Daarvoor bieden we speciale valbeveiliging. Zoals bijvoorbeeld aangepaste lijnen in verband met het gevaar van doorsnijden.

4. Rope access

Veilig werken op hoogte middels het gebruik van touwen. Deze methode wordt alleen gebruikt wanneer bijvoorbeeld een hoogwerker niet kan worden ingezet.

5. Protection for tools

Maak gereedschappen en materialen vast aan een persoonlijke gordel en voorkom dat deze kunnen vallen.
Veilig werken op hoogte

Onderhoud en inspectie

Naast het hebben van de juiste valbeveiliging, is ook het onderhoud ervan cruciaal. Daarmee blijft de kwaliteit gewaarborgd. Laat minimaal één keer per jaar de materialen inspecteren door een bevoegd persoon. Want ook door goed onderhoud en regelmatige inspectie kunnen risico’s worden verkleind.

Valbeveiliging bestellen

De juiste valbeveiliging in huis hebben? Neem contact op met één van onze adviseurs. Met elkaar kijken we naar de benodigdheden binnen de situatie van jouw werkvloer en brengen we advies uit voor de materialen om veilig te kunnen werken op hoogte.

Voorlichting en draagvlak

Voorlichtingen en trainingen helpen bij het creëren van een veiligere werksituatie op hoogte. Om die reden adviseren we niet alleen over valbeveiliging, maar geven we op locatie ook voorlichtingen en trainingen aan onze klanten.

Zelf al aan de slag met het creëren van meer aandacht voor veilig werken op hoogte? Download onze voorlichtingsposter en onze e-paper.

Veilig werken op hoogte

Veelgestelde vragen over veilig werken op hoogte

Bij veilig werken op hoogte is het essentieel om altijd persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals een veiligheidsharnas en helm. Zorg ervoor dat ladders en steigers stabiel en veilig zijn opgesteld. Blijf altijd binnen de afbakening van het werkgebied en gebruik veiligheidssystemen zoals vangnetten of randbeveiliging waar nodig.

De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen hangt af van het soort werk en de risico’s. Voor algemeen werk op hoogte zijn een veiligheidsharnas en helm onmisbaar. Bij specifieke taken, zoals lassen op hoogte, zijn aanvullende beschermingen zoals vuurvaste kleding en een lasmasker nodig.

Valgevaar is het grootste risico bij werken op hoogte. Dit kan worden geminimaliseerd door het gebruik van veiligheidsnetten, randbeveiliging, en het correct opstellen en gebruiken van ladders of steigers. Regelmatige veiligheidstrainingen en -controles zijn ook cruciaal.

Ja, bij het gebruik van ladders voor werk op hoogte moet u ervoor zorgen dat de ladder stevig en stabiel staat, bij voorkeur vastgezet aan de bovenkant. Gebruik de ladder niet als werkplatform voor langdurige taken en overschrijd nooit de maximale belasting.

Regelmatige trainingen en veiligheidsinstructies zijn essentieel. Zorg ervoor dat alle medewerkers de basisprincipes van veilig werken op hoogte begrijpen en train hen in het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting. Herhaal de trainingen regelmatig en houd veiligheidsbijeenkomsten om bewustzijn en kennis up-to-date te houden.