Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen in 2024

Risks and preventive measures

When it comes to workplace safety, handling hazardous substances is an important aspect. A hazardous substance is a substance that can be harmful to health and/or the environment. It can be gases, liquids or powders, for example. Exposure to these substances can pose various health risks.

In this article, we take a closer look at issues including:

 • Exposure of hazardous substances
 • Onveilige stoffen inademen
 • Stoffen register

Blootstelling aan stoffen

Blootstelling aan niet veilige stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden. For example, through the skin, by ingestion or by inhalation.

Inhalation (of vapours, mists or fine particles) is one of the most common ways of exposure to hazardous substances. When the hazardous substances are inhaled, they enter the lungs and can cause damage. This may lead to respiratory problems, allergies, irritation of the eyes and nose, headaches, dizziness and even severe illnesses.

Het is belangrijk om blootstelling aan ongewenste stoffen te voorkomen of te minimaliseren. Dit kan door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een ademmasker, handschoenen of beschermende kleding. Bij Wijngaarden VeiligGoed bieden we verschillende soorten PBM aan om werknemers te beschermen.

More information on using the right PPE? Visit contact with us and schedule a no-obligation meeting with an advisor.

Hazardous substance

Verkeerde stoffen inademen

Hieronder een aantal tips om het inademen van bedreigende stoffen te voorkomen:

 • Ventilation: Ensure good ventilation in the workplace. This drains vapours and gases and reduces the risk of exposure to hazardous substances.
 • Personal protective equipment: Wear appropriate PPE such as respiratory protection.
 • Awareness: Maak werknemers bewust van de gevaren van onveilige stoffen en hoe ze deze kunnen herkennen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen en instructies.
 • Storage: Zorg ervoor dat de stoffen op de juiste manier worden opgeslagen en dat werknemers weten hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan.

Register voor stoffen die gevaarlijk zijn

Een gevaarlijk stoffen register is een register waarin alle onveilige stoffen die op de werkplek aanwezig zijn, worden geregistreerd. This register is mandatory for employers to comply with health and safety legislation and ensure workplace safety policies.

The register contains information on the hazardous substances present in the workplace, the hazards posed by these substances and the measures to be taken to prevent or minimise exposure to them.

In het hazardous substances register worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

 • The name of the dangerous substance and the danger symbol;
 • The quantity of the dangerous substance present in the workplace;
 • The risks of the hazardous substance and health and environmental impacts;
 • The measures taken to prevent or minimise exposure to the hazardous substance, such as PPE and ventilation;
 • The management responsibility van de stoffen en het toezicht op de naleving van de voorschriften.

The hazardous substance register is an important tool for managing hazardous substances in the workplace and minimising risks to workers. Employers are responsible for establishing and maintaining the register and must ensure that the register is always up to date and that employees have access to it.

Hazardous substance

PPE Hazardous substances

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van blootstelling aan onveilige stoffen op de werkplek. Hierbij moet worden gedacht aan breathing protection, gloves, protective clothing, eye and face protection and hearing protection. Het is daarbij van belang dat het juiste type PBM wordt gebruikt voor de specifieke gevaarlijke stof.

Hazardous substance

Contact us

Stoffen die gevaarlijk zijn vormen een groot risico voor de gezondheid van werknemers. Het is daarom van groot belang dat werkgevers de juiste maatregelen nemen om blootstelling aan deze stoffen te minimaliseren en zo een veilige werkomgeving te creëren.

At Wijngaarden VeiligGoed, we are ready to help employers choose the right PPE and provide tailored advice. So feel free to contact us and find out what we can do for you.

Frequently Asked Questions

Wat zijn gevaarlijke stoffen op de werkplek?

Dat zijn materialen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of veiligheid van werknemers, zoals chemicaliën, gassen, of stoffen die brandbaar, giftig, of corrosief zijn.

Hoe kan blootstelling worden voorkomen?

Blootstelling kan worden voorkomen door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, adequate ventilatie, en het volgen van veiligheidsprocedures en -voorschriften.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

PBM’s zijn uitrustingen zoals handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, en speciale kleding die werknemers beschermen.

Wat is een gevaarlijke stoffen register?

Dit is een document dat informatie bevat over de niet veilige stoffen in een bedrijf, inclusief hun eigenschappen, risico’s, en veiligheidsinstructies.

Waarom is training belangrijk?

Training zorgt ervoor dat werknemers bewust zijn van de risico’s en weten hoe ze veilig kunnen werken met deze stoffen, wat ongelukken en gezondheidsschade helpt voorkomen.

Hazardous substance
Table of contents
More information

Our advisors are happy to help you or make an appointment if you wish.

Phone: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl