Toolbox PBM

Ons werk draait om veiligheid op de werkvloer. Daarbij is het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) onze belangrijkste dienstverlening. 

Het hebben van de juiste beschermingsmiddelen blijkt in de praktijk niet afdoende om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Om die reden bieden wij naast de levering van beschermingsmiddelen ook een toolbox PBM.

We leggen u graag uit wat dat inhoudt!

Toolbox PBM

Belang van veilig werken

Veilig werken is van groot belang voor zowel de werknemer als werkgever. Het voorkomt persoonlijk letsel en zorgt daarmee ook voor continuïteit op de werkvloer. We zien dat veel werkgevers juist daarom extra energie willen steken in de veiligheid op de werkvloer. 

Natuurlijk door het aanschaffen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij een PBM-adviseur een belangrijke rol speelt. Maar ook door extra voorlichting te geven over het gebruik van de beschikbare PBM.

Man die helm vasthoudt

Wijngaarden VeiligGoed biedt graag deze ondersteunende rol, naast de levering van de PBM. Dat doen we door middel van een zogenoemde toolbox PBM. Deze toolbox is feitelijk een interactieve presentatie op de werkvloer met de werknemers, waarbij we het gebruik en de regels weer opscherpen.

De toolbox PBM wordt gegeven door één van onze deskundige adviseurs en stellen we graag ter beschikking voor onze klanten.

Doelen van een toolbox PBM

De doelen van een dergelijke toolbox PBM definiëren we als volgt:

 • Uitleg over het juist gebruiken van de beschermingsmiddelen.
 • Uitleg geven over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers.
 • Beantwoorden van vragen die gaan over het gebruik en de regelgeving rondom PBM.
Inhoudsopgave

Uitgangspunten gebruik van PBM

De toolbox PBM draait in de kern om het juist gebruiken van de beschermingsmiddelen, zoals: veiligheidsschoenen, de veiligheidshelm, gehoorbescherming, oogbescherming en handbescherming.

De interactieve sessies met de medewerkers hangen we daarom op aan een aantal uitgangspunten. Zoals: Welk beschermingsmiddel dient gebruikt te worden op welke plek? Verder zoomt het in op de houding en bereidheid van de medewerkers, als ook op het belang van een juist kennisniveau. 

Wanneer tijdens de PBM-sessie blijkt dat er meer behoefte is aan een bepaald aspect, zal de adviseur hier dieper op in gaan. Of eventueel, in overleg met de werkgever, een tweede presentatie plannen die meer toegespitst is op de gewenste thematiek.

Toolbox PBM

Rechten en plichten

Één van de onderdelen uit de toolbox PBM gaat zoals hierboven benoemd over de rechten en plichten van de werknemers en werkgever. Zo behandelen we een aantal plichten waarop de werknemer de werkgever mag aanspreken.

Zoals: Gratis ter beschikking stellen van de nodige PBM, faciliteren van instructies of een toolbox PBM en het markeren van de draagplicht op de werkvloer.

Voor de werknemer gelden uiteraard ook een aantal plichten die we tijdens de toolbox PBM doornemen. Zoals meewerking verlenen aan bijvoorbeeld instructies over het juist gebruiken van PBM, het juist gebruiken van de middelen en het goed onderhouden van de PBM.

Veiligheid als onderdeel van de bedrijfscultuur

Het is essentieel om te begrijpen dat de cultuur van veiligheid verder gaat dan alleen het verstrekken van de juiste uitrusting. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin werknemers zich vrij voelen om veiligheidskwesties aan te kaarten en waarin continue educatie en training een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering.

Het is ook van cruciaal belang dat leidinggevenden het voortouw nemen in veiligheidsinitiatieven en een voorbeeld stellen voor hun teams.

Door een alomvattende benadering van veiligheid te hanteren, kunnen bedrijven niet alleen ongevallen en verwondingen verminderen, maar ook een positievere werkomgeving creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en beschermd voelen.

Vraag een toolbox PBM aan

Uw medewerkers optimaal veilig laten werken? Wij bieden u graag een toolbox PBM bij u op de werkvloer aan. Één van onze deskundige adviseurs helpt uw personeel graag rondom hun vragen over het juist gebruiken van de beschermingsmiddelen en frist de gebruiksregels tegelijkertijd weer op middels de interactieve toolbox PBM. 

Een toolbox PBM aanvragen of liever eerst nog wat meer informatie? Neem contact op met ons.

PBM-scan

Ook bieden wij de zogenoemde PBM-scan. Vanuit deze scan kijken we naar de arbeidsrisico’s bij u op de werkvloer en bijbehorende benodigde beschermingsmiddelen. Deze scan, waarbij we rekening houden met uw wensen en de wensen van uw medewerkers, resulteert in een adviesrapport.

De PBM-scan bestaat uit drie stappen:

 1. Invetariseren.
 2. Analyseren.
 3. Adviesrapport.

De opbrengsten van een adviesrapport zijn:

 • Grip en overzicht
 • Kostenreductie
 • Bewustwording en draagvlak
 • Betere bescherming.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina PBM-scan.

Wijngaarden VeiligGoed

Met meer dan 50 jaar ervaring zijn we een toonaangevende leverancier. Vanuit Sliedrecht (Zuid-Holland) bedienen we door heel Nederland meer dan 3.000 klanten en werken we dagelijks aan een veilige werkomgeving op de werkvloer. Dit doen we voor verschillende branches, zoals de maritieme en offshore sector, de metaalindustrie, (petro)chemie, bouw, installatie en logistiek.

 • Meer dan 40 medewerkers
 • Meer dan 50.000 m2 voorraad
 • 98,2% leverperformance
 • Brede klantenkring

Meer weten over ons of de gezichten zien van onze adviseurs? Neem dan een kijkje op de pagina ‘over ons’. Voor meer informatie of het aanvragen van een toolbox PBM kunt u contact opnemen.