Draagvlak creëren voor veiligheid

Categorie:

Je blijft er maar op hameren: Oorkappen op, knopen dicht, veiligheidsbril op. Maar collega’s hebben er gewoon géén zin in. Veiligheid wordt niet gedragen. En PBM al helemaal niet.

Persoonlijke veiligheid krijgt steeds meer belangstelling. Waar in het verleden meer onduidelijkheid is, zijn er tegenwoordig duidelijke richtlijnen. In elk bedrijf worden de met een RI&E vastgelegd en de juiste maatregelen genomen. Tot zover is dat de theorie.

Maar wat is de praktijk? U weet het zelf wel: alles staat of valt met draagvlak. U heeft anderen nodig om goede ideeën te realiseren! U kunt met goede ideeën komen, maar als uw medewerkers de gevaren niet (h)erkennen, zal er minder animo zijn om de voorschriften op te volgen. Om u bij deze uitdaging te helpen, delen we 4 tips:

1. Betrek uw medewerkers

Benader de belangrijkste betrokkenen in een vroegtijdig stadium. Denk bijvoorbeeld aan een voorman of een leidinggevende op de werkvloer. Hoe eerder deze bij het proces worden betrokken, hoe beter. Om draagvlak te creëren is een concreet plan belangrijk. Eventueel voorafgegaan door een eerder opgestelde probleemomschrijving. Daar kunnen uw medewerkers bij helpen.

 “U heeft anderen nodig om goede 
ideeën te realiseren!”

2. De juiste argumenten

Jaarlijks vallen er vele slachtoffers door een arbeidsongeval. En ondertussen sluimeren allerhande beroepsziekten. Zet de feiten op een rij om uw medewerkers te overtuigen. Wat zijn de gevaren voor de medewerker? Wat zijn de gevaren voor het bedrijfsimago? Geen enkele onderneming wil een medewerker voor langere tijd arbeidsongeschikt zien, of ziet zijn naam graag op een negatieve manier terug in de media. Ook één op één gesprekken kunnen het draagvlak binnen de onderneming vergroten. Mits je feedback vraagt op uw verbeterplannen. Het enthousiasmeren van uw medewerkers heeft aandacht nodig. Zo blijft uw plan levend en is draagvlak voor de toekomst gegarandeerd.

3. Maak veiligheid aantrekkelijk

Met persoonlijke veiligheid kom je heel dicht bij de medewerker zelf. Helaas zijn PBM en veiligheidskleding vaak impopulair. “Het is warm, benauwd en het kriebelt”. Hoe dan ook, medewerkers staan er niet voor in de rij. Maar zijn PBM en werkkleding dan bij voorbaat gedoemd te mislukken? Zeker niet! Wij kennen veel bedrijven waar medewerkers trots zijn op hun kleding. Die hun schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen met plezier aantrekken. Het geheim? Comfort en uitstraling. Twee belangrijke schakels in onze ‘veiligheidsketting’. Een goede test helpt bij de keuze voor comfortabele PBM. En in een werksessie ontwerp je stoere, representatieve bedrijfskleding. Succes (veiligheid) gegarandeerd!

4. Communiceer

Is er een route gekozen? Blijf dan voortdurend in gesprek. Communicatie is de sleutel. Draag het beleid uit en evalueer de bevindingen voortdurend. Ook een nieuwsbrief levert een positieve bijdrage. En vergeet vooral niet de successen met je medewerkers te delen.

Coert de Jongste
Veiligheidskundige

Tip van de adviseur

Input nodig om bewustzijn en draagvlak te creëren? Download een van onze voorlichtingsposters! Hiermee leren medewerkers hoe ze veiliger kunnen werken.

 

Deel dit bericht via:

Recente berichten:

Social media